طراحی شبکه های اجتماعی

من در چند سال گذشته، تعدادی از شبکه های اجتماعی فارسی زبان را طراحی کرده ام یا در بخشی از پروسه طراحی آنها، در کنار تیم برنامه نویسی بوده ام.

 طراحی تجربه نسخه جدید پرشین بلاگ – 1396

تحلیل و طراحی تجربه کاربری، استراتژی محتوا و معماری اطلاعات

طراحی پرشین بلاگ

مدیریت محصول شبکه کتابخوانی بیشه – 1389

شبکه اجتماعی بیشه

تحلیل و طراحی شبکه اجتماعی پاداش – 1387

شبکه اجتماعی پاداش

تحلیل و طراحی تجربه کاربری پرشین بلاگ – 1386

پرشین بلاگ

طراحی رابط کاربری پرشین بلاگ – 1385

پرشین بلاگ قدیمی

سرویس ارائه قالب سرویسهای وبلاگ – 1383

پرشین وبلاگ